Annulatievoorwaarden | Rental Rally

Annulatievoorwaarden

Geen enkel bedrag zal worden terugbetaald in het geval van een annulering buiten de wil van de organisator om. We raden aan om een annulatie- en een repatriëringsverzekering af te sluiten. Neem hiervoor contact op met uw verzekeringsmakelaar.

Annuleringen worden uitsluitend schriftelijk aanvaard bij middel van een aangetekende brief t.a.v. de organisator. In het geval dat u uw inschrijving annuleert, zijn volgende regels van toepassing:

Annulering meer dan 6 maand voor het event: het voorschot van 400 euro blijft verschuldigd.
Annulering minder dan 6 maand voor het event: de totale inschrijvingssom blijft verschuldigd.

Deze vergoedingen zijn onherroepelijk en volledig onafhankelijk van de reden van annulering vanwege de deelnemer. De deelnemer gaat uitdrukkelijk akkoord dat, indien hij zijn deelname annuleert, de organisator gerechtigd is de vrijgekomen plaatsen alsnog te verkopen aan derden of aan te wenden voor een ander doel zonder mededeling noch compensatie aan de originele deelnemer.

Download hieronder onze algemene voorwaarden en bijzondere reisvoorwaarden: