Annulatievoorwaarden | Rental Rally

Annulatievoorwaarden

We raden aan om een annulatie- en een repatriëringsverzekering af te sluiten. Neem hiervoor contact op met uw verzekeringsmakelaar.
In het geval dat u uw inschrijving annuleert, zijn volgende regels van toepassing:

Annuleringen worden uitsluitend schriftelijk aanvaard bij middel van een aangetekende brief t.a.v. de organisator.
Annulering meer dan 6 maand voor het event: 400 euro forfaitaire annuleringskost.
Annulering minder dan 6 maand voor het event: de totale inschrijvingssom blijft verschuldigd.

Deze vergoedingen zijn onherroepelijk en volledig onafhankelijk van de reden van annulering vanwege de deelnemer. De deelnemer gaat uitdrukkelijk akkoord dat, indien hij zijn deelname annuleert, de organisator gerechtigd is de vrijgekomen plaatsen alsnog te verkopen aan een derde of aan te wenden voor een ander doel zonder mededeling noch compensatie aan de originele deelnemer. 

Geen enkel bedrag zal worden terugbetaald in het geval van een annulering buiten de wil van de organisator om.